Medija centar na Facebook-u

Posetite stranicu Medija centra na Facebook-u i postanite član...

Stipendije za učenike/ice i student/kinje romske nacionalnosti za obrazovanje u oblasti medicinskih nauka

Kao deo preuzetih obaveza u okviru Dekade inkluzije Roma Fondacija za otvoreno društvo Srbija (Fundation for an Open Society Serbia-FOSS), Fondacije za otvoreno društvo, Mađarska (Open Society Fondations - OSF) u okviru Romskog programa javnog zdravlja (Roma Health Project - RHP) zajedno sa Romskim obrazovnim fondom (Roma Education Fund - REF) realizuju Program stipendiranja obrazovanja Roma i Romkinja u oblasti zdravlja - Roma Health Scholarship Program.

Više o programu

Partneri u realizaciji programa:

  • Udruženje romskih studenata iz Novog Sada
  • Škola javnog zdravlja i zdravstvenog menadžmenta
  • Medija centar Beograd

Više o partnerima u realizaciji programa

Od 2013. godine novih stipendista neće biti. Konkurs je zatvoren krajem maja 2013. i bio je striktno namenjen postojećim korisnicima koji su imali priliku da ponovo konkurišu za sledeću akademsku godinu i obnove stipendiju.

.

Aktivizam

Untitled Document
.

Zagovaranje

Untitled Document
.

RHSP FolowUp: Čista šajba, bezbedna vožnja

Akcija Udruženja romskih studenata „Čista šajba, bezbedna vožnja" i poseta svratištu „Deca sa ulice", Niš
Untitled Document
.

Mentorska podrška Romima stipendistima koji se školuju za zdravstvene profesije

Untitled Document