Pogledajte i preuzmite fotografije visoke rezolucije iz kolekcije Medija centra...

Medija centar na Facebook-u

Posetite stranicu Medija centra na Facebook-u i postanite član...

Mediji o medijima, Događaji, Informacije

O monitoring aktivnostima ANEMa

Pravni monitoring medijske scene u Srbiji se nastavlja i u 2013. godini. Sledi još 11 novih Monitoring Izveštaja (1 dvomesečni i 10 mesečnih), 2 Monitoring Publikacije i 2 okrugla stola.

Pedeset prvi Monitoring izveštaj

ANEM

Medijska scena Srbije u decembru 2013.

  • Sloboda izražavanja – U delu Pritisci i pretnje obrađeni su: dva slučaja, u kojima su pretnje i napadi na novinarske ekipe bili usmereni na sprečavanje izveštavanja o stvarima od javnog interesa – o izborima u Odžacima (napad na ekipe TV B92 i TV Prva) i o ugroženoj bezbednosti prolaznika u jednoj beogradskoj ulici zbog namerno prefarbanih uličnih svetiljki (pretnje i napad na ekipu RTS-a); slučaj povlačenja vesti (o beneficijama koje uživa ćerka guvernerke NBS) sa medijskih sajtova i hakerski upadi na sajtove koji to nisu učinili ili su samo analizirali povlačenje tekstova kao pojavu; pretnje uredniku nоvоsаdskоg nеdеlјnikа „NS rеpоrtеr” zbog serije tekstova o zloupotrebama u vojvođanskom zdravstvu. U delu Sudski postupci autori analiziraju četiri sudske odluke: oslobađajuću presudu Apelacionog suda u Kragujevcu u krivičnom postupku koji je vođen protiv državnog funkcionera Dragoljuba Zindovića, zbog krivičnih dela uvrede i ugrožavanja sigurnosti novinara TV Foruma; odluku Ustavnog suda Srbije, kojom je utvrdio da sporne odredbe Zakona o Bezbednosno-informativnoj agenciji, koje se odnose na ovlašćenje za sprovođenje određenih mera (i mera pristupa zadržanim podacima o komunikacijama), nisu u saglasnosti sa Ustavom; rešenje Ustavnog suda Srbije o pokretanju postupka za ocenu ustavnosti određenih odredaba Zakona o kinematografiji koje se odnose se na sredstva iz kojih se obezbeđuje razvoj kinematografije a zadiru u nezavisnost rada regulatornih tela u oblasti radiodifuzije; presudu Аpеlаciоnog suda u Krаguјеvcu, kojom je na štetu medija i novinara okončan postupak po tužbi Мirјаne i Stеvаna Јоsimоvića protiv „Svеtlоsti АD” i tadašnjeg odgovornog urednika lista „Svetlost“ Мirоslаva Јоvаnоvića, koji je trajao preko 19 godina.
  • Implementacija postojećih zakonaZakon o radiodifuziji – autori analiziraju: dve opomene, koje je RRA izrekla emiterima – Radiju B92 (zbog satiričnog priloga u emisiji „Mentalno razgibavanje”) i RTV-u (zbog načina na koji je novinar vodio intervju sa političarkom s Kosova Atifetom Jahjagom); podnošenje godišnjeg izveštaja o radu RRA za 2012. godinu nadležnom skupštinskom odboru; pitanje zaštite dece i omladine označavanjem televizijskih programa po uzrastima za koje su ti programi prikladni.
  • Usvajanje novih zakona – autori daju prikaz informacija iz Ministarstva kulture i informisanja koje se odnose na to dokle se stiglo sa izradom novih medijskih zakona; autori ukazuju na novine koje za medije donosi novi Zakon o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava.
  • Rad nadležnih organaregulatorna tela – autori se bave borbom protiv radiodifuzne „piraterije”i akivnostima RRA i Ratela u toj oblasti; državni organi – autori analiziraju konkurse koje je Ministarstvo kulture i informisanja raspisalo za finansiranje projekata/programa iz oblasti javnog informisanja u 2014, kao i izmene Zakona o elektronskim komunikacijama (posebno one koje su relevantne za medije), koje je pripremilo nadležno ministarstvo za trgovinu i telekomunikacije, takođe su obrađeni u ovom delu Izveštaja.
  • Proces digitalizacije – autori se bave pitanjem državne pomoći za nabavku opreme za prijem signala digitalne televizije.
  • Proces privatizacije medija – autori konstatuju da nije bilo pomaka u ovoj oblasti.
  • Zaključak Izveštaja – autori ukazuju na probleme u medijskom sektoru u 2013. godini koji su uzrok smanjenog entuzijazma a povećanog opreza i rezerve medijskih profesionalaca kada su u pitanju medijske reforme.

Pedeseti Monitoring Izveštaj uradio je stručni tim Pravne službe ANEM-a, advokatske kancelarije „Živković&Samardžić“, u saradnji sa ANEM-om. Pročitajte ga u celosti ili u delovima, ovde.

Izveštaj sa monitoring okruglog stola IX

Štampano izdanje Monitoring Publikacije IX, ANEM je javno predstavio na okruglom stolu u Beogradu 23. decembra 2013. Više od 50 učesnika – predstavnika stručne javnosti, nadležnih organa i tela, medijske zajednice, donatorske i međunarodne zajednice, nevladinog sektora, kao i drugih zainteresovanih strana, prisustvovalo je ovom događaju. Nakon izlaganja autora tekstova, koji su predstavili Publikaciju, vođena je diskusija o temama koje su u tim tekstovima obrađene. Šta su autori tekstova rekli i o čemu se diskutovalo na okruglom stolu, pročitajte u izveštaju.

.

Monitoring medijske scene u Srbiji

Maj 2011.

Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM), u saradnji sa svojim dugogodišnjim partnerom, advokatskom kancelarijom „Živković&Samardžić“, već 25 meseci sprovodi kontinuirani pravni monitoring medijske scene u Srbiji. Monitoring je fokusiran na: ostvarivanje slobode izražavanja, medijski regulatorni okvir (primena postojećih propisa i donošenje novih), rad nadležnih organa, tranzicione procese - digitalizaciju i privatizaciju, kao i na sva druga pitanja koja su značajna za položaj medija.

Rezultati sprovedenog pravnog monitoringa nalaze se u izveštajima stručnog tima, koji pored pregleda svih najznačajnijih zbivanja u medijskom sektoru u određenom periodu, sadrže i njihova stručna objašnjenja, analize i ocene. Monitoring Izveštaji se objavljuju na web sajtu ANEMa, u posebnoj rubrici Monitoring medijske scene, gde su dostupni i na srpskom i na engleskom jeziku. U periodu od maja 2009. do aprila 2011, objavljen je 21 Monitoring Izveštaj, od toga 3 dvomesečna i 18 mesečnih izveštaja. U ovoj rubrici su dostupne i 4 elektronske Monitoring Publikacije ANEMa, objavljene u istom periodu, čiji sadržaj čine stručni autorski tekstovi o pitanjima koja su kroz monitoring ocenjena kao značajna za medije u određenom periodu, kao i izveštaji sa 4 okrugla stola ANEMa, održana u tom periodu, a posvećena medijskoj sceni Srbije.

Na web sajtu ANEMa će biti dostupni i svi naredni Mesečni Monitoring Izveštaji, Monitoring Publikacije i izveštaji sa okruglih stolova. Možete poslati komentare, pitanja i sugestije.

Sve monitoring aktivnosti pogledajte u rubrici Monitoring medijske scene na web sajtu ANEMa

Realizaciju ovog projekta, finansijski je podržala Ambasada Kraljevine Holandije.
Izneti stavovi pripadaju isključivo autorima i ne moraju predstavljati zvaničan stav Ambasade Kraljevine Holandije serbia.nlembassy.org

Realizaciju ovog projekta, finansijski je podržala Fondacija za otvoreno društvo, Srbija.
Izneti stavovi pripadaju isključivo autorima i ne moraju predstavljati zvaničan stav Fondacije za otvoreno društvo, Srbija
Postavi link ka ovoj stranici na Facebook-u